Cơ hội việc làm

DREAM P&G INTERNSHIP 2015 Vietnam
DREAM P&G INTERNSHIP 2015 Vietnam

The Dream P&G Internship is a flagship program offered to promising and driven undergraduate students interested in unleashing their leadership potential by immersing themselves in the exciting and challenging business of P&G

Chi tiết
Hội thảo “Khởi động nghề nghiệp” cùng Officience
Hội thảo “Khởi động nghề nghiệp” cùng Officience

Sáng ngày 26/03/2015, Trung tâm Đại học Pháp (PUF-HCM) phối hợp cùng công ty Officience tổ chức buổi hội thảo “Launch Your Career 2015 – Khởi động nghề nghiệp” dành cho toàn thể sinh viên của trường, đặc biệt là sinh viên ngành Tin học.

Chi tiết