Định hướng nghề nghiệp

Ngày hội việc làm Pháp - Việt 2016
Ngày hội việc làm Pháp - Việt 2016

Viện Pháp tại Việt Nam và phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày Hội Việc Làm Pháp – Việt 2016.

Chi tiết
Hội thảo “Khởi động nghề nghiệp” cùng Officience
Hội thảo “Khởi động nghề nghiệp” cùng Officience

Sáng ngày 26/03/2015, Trung tâm Đại học Pháp (PUF-HCM) phối hợp cùng công ty Officience tổ chức buổi hội thảo “Launch Your Career 2015 – Khởi động nghề nghiệp” dành cho toàn thể sinh viên của trường, đặc biệt là sinh viên ngành Tin học.

Chi tiết