Ký Túc Xá

Thông tin Ký túc xá năm học 2017-2018
Thông tin Ký túc xá năm học 2017-2018

Thông tin Ký túc xá năm học 2017-2018 

Chi tiết
Thông tin Ký túc xá năm học 2015-2016
Thông tin Ký túc xá năm học 2015-2016

Toàn bộ sinh viên PUF-HCM có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố ngoài TP.HCM và các huyện ngoại thành TP.HCM đều được đăng ký nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM (phòng chuẩn).

Chi tiết
Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM
Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

TTQLKTX có diện tích rộng gần 42 ha, bao gồm 03 khu là: Khu A (24 đơn nguyên nhà 05 tầng, với sức chứa 12.000 chỗ ở), Khu A mở rộng (06 đơn nguyên nhà 12 tầng, với sức chứa 10.000 chỗ ở) và Khu B (gồm 19 đơn nguyên nhà từ 12 đến 16 tầng với sức chứa 40.000 chỗ ở)

Chi tiết